Tento projekt:
B2B automatizovaný návrhár na potlač reklamných
predmetov a zaobstaranie inovatívnej technológie
tlače
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze
rozvoja
Celkové náklady projektu: 383 409,68
Nenávratný finančný príspevok: 191 704,84
Dátum začatia realizácie projektu: október 2018
Dátum ukončenie realizácie projektu: september 2019
Riadiaci orgán OP VaI
EURÓPSK ÚNI
Európsky fond regionálneho rozvoja